PROFESJONALNA OPIEKA W TRUDNYCH SYTUACJACH

Możemy Ci pomóc!

Zgłoszenie

imię

nazwisko

email

telefon

opis zdarzenia

inne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez ... w celach marketingowych i statystycznych. Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.