DEX-LEX

profesjonalna opieka w trudnych sytuacjach

image01

SZACUNEK

powstaliśmy i działamy dla ludzi

image01

BEZPIECZEŃSTWO

istniejemy dla naszych klientów

image01

PROFESIONALIZM

kancelaria radców prawnych

image01

WIARYGODNOŚĆ

uczciwość przy świadczeniu usług

image01
PROFESJONALNA OPIEKA W TRUDNYCH SYTUACJACH

Możemy Ci pomóc!

Oferta

KOMU POMAGAMY ?

DEX-LEX dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku i wynikłych w związku ze zdarzeniem, czyli równolegle z roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zmian zwyczajów żywieniowych, przekwalifikowania zawodowego, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu itp.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale DEX-LEX zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

DEX-LEX Kancelaria Odszkodowawcza pomaga w dochodzeniu roszczeń z zakresu:

SZKÓD OSOBOWYCH:

Dotyczy urazów, obrażeń ciała, cierpień psychicznych powstałych na skutek zdarzeń takich jak :

SZKÓD RZECZOWYCH I MAJĄTKOWYCH

W przypadku szkód w wyniku, których ostało uszkodzone nasze mienie, osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone i krzywdzące dla poszkodowanych.

DEX-LEX pomaga w przypadkach:
problemów z ustaleniem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę – szkody z odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części alternatywnych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu, kosztów przygotowania do oględzin,
rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami osobowymi, rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

Dlaczego My ?

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach w ścisłym z nimi kontakcie oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu
wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej oraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ NAJLEPSZYCH WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE Z MOŻLIWYCH

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 400 – 1000 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 1800 – 2600 zł.
Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie w czasie prowadzenia trudnych i różnorodnych spraw oraz ponad 5 tysięcy przeprowadzonych spraw, sprawiają, że jak nikt inny
wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i ich przedstawicielami.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW ORAZ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU ODSZKDOWAŃ I UBEZPIECZEŃ
POSIADAMY WYKWALIFIKOWANYCH I KOPETENTNYCH DORADCÓW

Naszym zadaniem dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest dla poszkodowanych najbardziej efektywną metodą ich uzyskania.
DEX-LEX jest jedną z niewielu firm odszkodowawczych w Polsce ściśle współpracujących z jedna z najlepszych Kancelarii Prawniczych, która zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w
postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii mają Państwo szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca.

W stosunku do Naszych Klientów stosujemy zasadę NO WIN, NO FEE

Zgodnie z przyświecającą nam zasadą „no win, no fee” *(nie ma wygranej, nie ma wynagrodzenia) pobieramy ustaloną prowizję wyłącznie po uzyskaniu przez nas należnego i zadawalającego odszkodowania.
Wysokość prowizji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i jest każdorazowo indywidualnie ustalana. Ponieważ nasze wynagrodzenie zależy od kwoty odszkodowania, dokładamy wszelkich starań, by była ona
możliwie najwyższa.